50 smutných slov začínajících na A (s významem)

Všichni v životě prožíváme chvíle smutku. Je to pocit, který je společný všem, bez ohledu na věk, pohlaví nebo to, kým jsou. Ať už jde o zlomené srdce, ztrátu milované osoby nebo osobní neúspěch, každý máme své vlastní důvody, proč se cítit smutně. Někdy může být vyjádření našich emocí terapeutické a pomůže nám zpracovat naše pocity.

Pokud jde o smutná slova, zdá se, že písmeno A jich má nepřeberné množství. Slova začínající na A mohou vyvolávat pocity zoufalství a bolesti srdce, od opuštění až po agónii.

sad words that start with a

Mezi běžná smutná slova začínající na A patří opuštěný, agónie, bolest, zahanbený, úzkost, odcizený, osamělý a hrozný. Zde jsou všechna tato slova.

Smutná slova A

Opuštěné stránky - Zůstat sám nebo opuštěný, cítit se nechtěný nebo nemilovaný.

Agony - Extrémní fyzické nebo duševní utrpení.

Sám - Být sám, cítit se izolovaný a osamělý.

Úzkost - Silná duševní nebo citová bolest.

Zahanbený - Pocit viny, rozpaky nebo ponížení.

Bolest - Neustálá tupá bolest, fyzická i emocionální.

Adrift - Bez cíle nebo směru, cítím se ztracený.

Příšerné - Extrémně špatný nebo nepříjemný, způsobující trápení.

Úzkost - Intenzivní obavy nebo strach, pocit neklidu nebo nepokoje.

Apprehensive - Úzkost nebo strach, že se stane něco špatného.

Zneužívané - vystavení krutému nebo špatnému zacházení, pocit oběti.

Nepřítomno - Nepřítomnost, pocit ztráty nebo prázdnoty.

Nemocný - Nemocní nebo se necítí dobře, prožívají fyzické nebo emocionální potíže.

Odcizené - Pocit osamělosti nebo odloučení od ostatních.

Apatetický - Nedostatek zájmu nebo zájmu, pocit lhostejnosti.

Vyhnul se - Záměrně se drží stranou nebo je ignorován, cítí se odmítán.

Úzkostlivé - Zažíváte silnou duševní nebo citovou bolest.

Zhoršené - Pocit rozčilení nebo podráždění, zhoršená úzkost.

Apologetic - Vyjádření lítosti nebo výčitek svědomí, lítost.

Nepříznivé - Škodlivý nebo nepříznivý, způsobující obtíže nebo trápení.

Bojí se - Pocit strachu nebo strachu, úzkost.

Náročné - Obtížný nebo náročný, způsobující potíže nebo utrpení.

Abject - Extrémně nešťastný nebo nešťastný, s pocitem beznaděje.

Odporné - Nenávistný nebo odpudivý, vyvolávající odpor nebo znechucení.

Affliction - Stav utrpení nebo tísně, pocit zatížení.

Absurdní - Směšné nebo nesmyslné, vyvolávající pocity beznaděje.

Alergie - Reaguje negativně nebo silně, cítí se nepříjemně.

Odcizení - Pocit odříznutí nebo odloučení od ostatních.

Popel - Bledý nebo šedý vzhled, který naznačuje smutek nebo žal.

Amputace - Fyzicky nebo emocionálně odloučení, pocit neúplnosti nebo ztráty.

Agonizovaný - Prožívání intenzivní duševní nebo fyzické bolesti.

Odcizit - Vyvolat v jedinci pocit samoty nebo odloučení.

Bezcílné - Chybí vám cíl nebo směr, cítíte se ztraceni a bez cíle.

Abysmal - Extrémně špatný nebo těžký, vyvolávající hluboký smutek nebo zoufalství.

Anhedonie - Neschopnost pociťovat potěšení nebo radost, příznak deprese.

Útok - Fyzický útok nebo agresivní jednání proti někomu nebo něčemu.

Propast - Hluboká, nezměrná prázdnota, symbol smutku.

Anticipatory - Vztahuje se k očekávání, že se stane něco špatného, co způsobí úzkost.

Úzkostlivé - Hluboce utrápený nebo ztrápený, prožívající intenzivní utrpení.

Předtucha - Strachové očekávání nebo úzkost z budoucích událostí.

Popelavý obličej - Bledá nebo bledá pleť, často spojená se smutkem nebo šokem.

Alarmující - Pocit náhlého strachu, šoku nebo obavy z potenciální hrozby nebo nebezpečí.

Postižený - Trpí bolestí, nemocí nebo těžkostmi, prožívá utrpení.

Ashen-hearted - Mít těžké, smutné srdce plné smutku.

Sloučení - Akt slučování nebo spojování, který často vede ke ztrátě nebo přemístění.

Bez kotev - Cítíte se unášeni vodou nebo bez stability, chybí vám pocit uzemnění.

Odcizení - Stav, kdy se člověk cítí odcizený, odpojený nebo izolovaný od ostatních.

Pitva - Prohlídka těla zemřelého, často spojená se zármutkem a ztrátou.

Popel - Pozůstatek po něčem, co bylo zničeno nebo ztraceno, představující smutek nebo žal.

Útok - Podobně jako útok je i napadení aktem agrese.

sad a words
smutná slova

Smutná přídavná jména začínající na A, která někoho popisují

Pokud hledáte slova, kterými byste popsali někoho, kdo se cítí na dně, trpí bolestí, je bezmocný nebo bez emocí, zde jsou některá z mých oblíbených:

 • Agonizovaný - Zažívá intenzivní duševní nebo fyzickou bolest, trápí se.
 • Úzkostlivé - Hluboce utrápený nebo ztrápený, prožívající intenzivní utrpení.
 • Popel - Bledá nebo šedá barva pleti, často spojená se smutkem nebo žalem.
 • Apatetický - Projevuje nedostatek zájmu, zájmu nebo emocí, je lhostejný a odtažitý.
 • Opuštěné stránky - Zůstat sám nebo opuštěný, cítit se zanedbaný nebo opuštěný.
 • Odcizené - Pocit izolace, odcizení nebo odloučení od ostatních.
 • Bezcílné - Chybí vám cíl nebo směr, cítíte se ztraceni a bez smyslu pro život.
 • Sám - Být sám, cítit se izolovaný a osamělý.
 • Anxious - Pocit obav, neklidu nebo strachu z něčeho.
 • Zahanbený - Pocit viny, rozpaky nebo odpor k sobě samému.
 • Trapné - Cítíte se nepříjemně a společensky nekomfortně, nemístně nebo trapně.
 • Zneužívané - Špatné zacházení, fyzické nebo emocionální ublížení, pocit oběti.
 • Adrift - Bez cíle a směru, s pocitem ztráty a odloučení.
 • Zhoršené - Pocit rozčilení, podráždění nebo provokace, který zhoršuje potíže.
 • Nemocný - špatný zdravotní stav nebo fyzické či emocionální potíže.

Jak na pozitivní slova?

Chtěli byste někomu rozzářit den a zvýšit jeho sebevědomí? Nic se nevyrovná síle pozitivních slov. Zjednodušme si den a představme si kompilaci inspirativních slov, která začínají na písmeno A. Podívejte se na níže uvedený seznam:

Seznam skvělých a pozitivních slov začínajících na A - pozitivní slova na A

Šíření pozitivity 💕

Julianna F.

Filozofie našeho blogu je jednoduchá: myslet ve velkém a pozitivně. Jak jednou řekl Donald Trump: "Stejně budete přemýšlet, tak přemýšlejte ve velkém." Život je příliš krátký na to, abychom ztráceli čas negativními myšlenkami, které nás tíží. Jsme tu proto, abychom do něj vnesli trochu radosti a inspirace s příměsí astrologie, numerologie a rad pro zdravý životní styl. Nebo vlastně čímkoli, co nás napadne! Sledujte nás na Instagram

Více informací

Navigace pro příspěvek