Proč jsou muži ve znamení Štíra přitahováni k nevinným ženám

Štír má rád nevinnost

Muži ve znamení Štíra mají pověst lidí, které přitahují nevinné ženy. Ne však v tom smyslu, že by se právě dostala z vězení. Spíš jako by mu pomáhala vnitřně se rozjasnit, protože Štíři bývají někdy trochu temní.

Mít rád hodné holky nemusí být nutně špatné. Proč ale vždycky slyšíte, že je nejvíc chtějí kluci ve znamení Štíra? Děje se tam něco jiného, třeba něco ne tak hezkého? Člověka to nutí k zamyšlení. Štíři jsou jedna záhadná parta, to je jisté, a tady je důvod, proč si raději vyjdou s nevinnou dívkou než s ambiciózní a silnou.

Důvěra a zranitelnost

Muž ve znamení Štíra klade ve vztahu velký důraz na upřímnost a věrnost. Ze všeho nejvíc se chce cítit pohodlně, když je plně otevřený a sdílí se svým partnerem všechny části svého já. Nevinná čistota a naivita ženy jim dává pocit, že může bez následků odhalit i svá nejtemnější tajemství. Její bezelstnost mu dává pocit, že může polevit v ostražitosti.

Čistota a nevinnost jsou pro muže ve znamení Štíra přitažlivé vlastnosti ženy. Ne proto, že by se ho to nějak podivně týkalo, ale proto, že ho to uklidňuje. Žena, která v životě nezažila mnoho ošklivého, si nebude dělat domněnky o jeho charakteru. Její bezelstnost mu umožní cítit se v bezpečí a odhodit tvrdý zevnějšek, který ukazuje světu. Díky nevinné povaze se cítí jistě, když se podělí o nejzranitelnější části své psychiky.

Prázdné plátno

Nevinná žena je jako prázdné plátno, na které může muž ve znamení Štíra promítnout své touhy a ideály. Vidí ji jako tvárnou a vnímavou vůči jeho vlivu. Možnost utvářet její názory a seznamovat ji s novými zážitky se líbí jeho panovačné povaze. Zároveň mu její neotřelý pohled na svět dává nový pohled na sebe sama i na svět.

Ochranný instinkt

Astrologický Štír bere svou roli ochránce velmi vážně. Když se setká s milou, nevinnou ženou, skutečně to probudí jeho přirozené instinkty. Chce ji ochránit před všemi nebezpečími světa a uchránit její čisté srdce před negativními zkušenostmi. Dává mu pocit hrdosti, že je tím, kdo na ni dohlíží a zajišťuje, aby ji nikdy nepotkalo nic zlého.

Být něčím opatrovníkem zároveň dává muži ve znamení Štíra pocit, že je potřebný. Líbí se mu zodpovědnost za vedení milé ženy a za její poučení o životě. To, že se na něj někdo takto spoléhá, v dobrém slova smyslu živí jeho ego. Ochraňovat svou milovanou osobu dává jeho životu smysl.

Samozřejmě si musí dávat pozor, aby to s ochranitelstvím nepřehnal. Pokud začne ženu příliš vlastnit nebo kontrolovat, není to zdravé ani pro jednoho z nich. I ona potřebuje prostor, aby mohla růst a prožívat věci sama. Pokud dokáže najít rovnováhu a není příliš panovačný, může být jeho silný instinkt někoho chránit ve vztahu skutečným přínosem.

Rádi mají vše pod kontrolou

Muži ve znamení Štíra, jakožto fixní vodní znamení, mají intenzivní potřebu mít pocit, že mají své emoce a prostředí pod kontrolou. U partnerky mají rádi nevinnost, protože jim dává pocit moci a autority ve vztahu.

Štíři si také užívají výzvu pečovat o nevinnou ženu a vést ji. Jsou hrdí na to, že jsou to právě oni, kdo ji seznamují s novými zážitky a perspektivami. S utvářením pohledu někoho, kdo teprve objevuje svět, je spojen pocit kontroly a vlastnictví.

Nevinná žena bude u muže ve znamení Štíra hledat vedení a dovolí mu, aby se ujal vedení a řídil vztah směrem, kterým chce. Rád je zkušenějším partnerem, který může utvářet a ovlivňovat její názory a seznamovat ji s novými nápady nebo způsoby myšlení. Líbí se mu pocit, že je na něm závislá, když se učí o životě.

Manipulace

I když touha chránit a pečovat o tyto ženy může pramenit z dobrých úmyslů, často se v ní skrývá tendence Štírů manipulovat s ostatními.

Všechno prožívají tak hluboce a do všeho se vrhají celým srdcem. Ale také v nich dřímá žárlivost, majetnictví a touha po kontrole. Nevinné ženy, které samy postrádají lstivost nebo manipulaci, mohou tyto impulsy u muže ve znamení Štíra nechtěně vyvolat. Může cítit potřebu "chránit" ji před vnějšími vlivy nebo se ji snažit formovat podle svého ideálu.

Jeho počáteční přitažlivost pro čistotu a dobrotu srdce nevinné ženy se může změnit v touhu vlastnit ji a ovládat. Může začít zkoušet její hranice nebo zneužívat její důvěřivou povahu, aby získal, co chce. Časem se do vztahu mohou vplížit nenápadné formy manipulace, jako je citové vydírání, pokusy o vinu a kontrola nad financemi nebo společenským životem.

Moje rada

Při jednání se Štírem si musíte vždy stanovit hranice a být ochotni říci ne. U těchto Štírů nikdy nevíte, co si myslí. Jsou tak komplikovaní a tajnůstkářští, že je těžké říct, jestli vás mají rádi, protože vyvažujete jejich temnou stránku, jako sluneční svit v deštivém dni, nebo jestli nad vámi chtějí mít jen moc. Ať tak či onak, nenechte Štíra, aby po vás šlapal. Držte si je od těla, pokud nedokážete dobře odhadnout jejich záměry. Chraňte především sami sebe.

Nezapomeňte, že vaše nevinnost je požehnáním, ne něčím, čeho mohou zneužít.

Šíření pozitivity 💕

Julianna F.

Filozofie našeho blogu je jednoduchá: myslet ve velkém a pozitivně. Jak jednou řekl Donald Trump: "Stejně budete přemýšlet, tak přemýšlejte ve velkém." Život je příliš krátký na to, abychom ztráceli čas negativními myšlenkami, které nás tíží. Jsme tu proto, abychom do něj vnesli trochu radosti a inspirace s příměsí astrologie, numerologie a rad pro zdravý životní styl. Nebo vlastně čímkoli, co nás napadne! Sledujte nás na Instagram

Více informací

Navigace pro příspěvek