Proč mohou sny o svatbě předpovídat smrt nebo ztrátu?

Pravděpodobně se vám zdál jeden z těch snů, kdy kráčíte uličkou v krásných bílých šatech a díváte se hluboko do očí svého milého. Květiny, hudba, radost ze spojení svého života s druhým.

Tak se připravte, protože tato vysněná svatba může ve skutečnosti předznamenávat něco mnohem zlověstnějšího. Snění o vašem velkém dni může být spíše znamením blížící se zkázy než manželského štěstí. Než se ale vyděsíte a zrušíte zásnuby, čtěte dál.

Symbolický význam slova Svatba ve snech

Sny o svatbě často představují nové začátky nebo změny ve vašem životě. V mnoha kulturách svatby symbolizují obnovu, změny ve vztazích nebo partnerství a osobní růst.

Přichází přechod

Pokud se vám zdá o vlastní svatbě, může to znamenat, že vstupujete do nové životní etapy nebo do nového vztahu. Možná jste se nedávno zasnoubili nebo oženili ve skutečném životě, nebo sen signalizuje vaši touhu prohloubit závazek vůči partnerovi.

Snění o svatbě někoho jiného může také znamenat, že se blíží nějaká změna, například nová příležitost nebo výzva v práci či ve škole. Vaše mysl vás na tuto novou kapitolu připravuje.

Opuštění minulosti

Sen o svatbě může také představovat uvolnění starých zvyků nebo způsobů myšlení. "Staré já" symbolicky umírá a nové, transformované já se znovu rodí.

Svatba opravdu mění situaci. Svobodný život je mrtvý, jakmile uvážete uzel. Celý váš životní styl se obrátí vzhůru nohama. Váš mozek jako by věděl, že se všechny tyto změny dějí, i když si to ještě pořádně neuvědomujete.

Proto si myslím, že svatby jsou tak symbolické - je to způsob, jak vám mozek ukazuje, že už nejste tím, kým jste byli. Možná jste nedávno překonali závislost nebo ukončili toxický vztah. Vaše podvědomí vás utvrzuje v tom, že jste se zdravě posunuli dál.

Jak může snění o vlastní svatbě naznačovat ztrátu

Snění o vlastní svatbě je obvykle považováno za pozitivní znamení, které symbolizuje nové začátky nebo životní změny. Může to však také znamenat, že zažijete nějakou ztrátu.

Snění o svatbě, když ve skutečnosti nejste zasnoubeni nebo vdáni, může znamenat ztrátu vztahu nebo příležitosti. Možná skončilo přátelství, padla pracovní nabídka nebo milostné partnerství nevyšlo podle vašich představ. Vaše podvědomí truchlí nad tím, co mohlo být.

Pokud vás ve snu váš nastávající opustí u oltáře nebo zruší svatbu, pravděpodobně to odráží pocity opuštění nebo zrady ve vašem bdělém životě. Možná vás nedávno zklamal nebo zranil někdo z vašich blízkých. Vaše mysl tyto emoce zpracovává prostřednictvím symbolického aktu opuštění ve váš svatební den.

Když svatební sen může předznamenávat smrt

Někteří věří, že snění o svatbě symbolizuje touhu po změně nebo přechodu v životě. Vzhledem k tomu, že smrt představuje konečný přechod a změnu, mohou sny o svatbě metaforicky poukazovat na blížící se konec. Svatební oslava ve snu může znamenat, že se připravujete na nevyhnutelný přechod nebo se s ním smiřujete, i když je to přechod nevítaný, jako je smrt.

Svatby často zahrnují setkání s rodinou a přáteli, takže svatební sny mohou znamenat touhu znovu se spojit s lidmi a udobřit se s nimi, než "zemřete". Sen působí jako připomínka, že chcete vyřešit konflikty a posílit pouta s blízkými, dokud ještě můžete. Svatba ve snu vám umožňuje toto shledání symbolicky praktikovat a prožívat.

Náboženské výklady také spojují svatbu se smrtí. Podle některých názorů svatba představuje spojení duše s Bohem nebo božstvím. Vzhledem k tomu, že smrt je považována za konečnou fázi, kdy se duše plně spojí s božstvím, může být svatební sen vnímán jako duchovní předtucha blížící se smrti. Svatba ve snu vás duchovně připravuje na věčné spojení vaší duše.

Další indikátory, které mohou ukazovat na smrt

Pokud se vaše vysněná svatba koná v opuštěný nebo zchátralý kostel nebo v neobvyklém prostředí, jako je poušť. spíše než typické místo svatby, může to ukazovat na zlověstnější význam snu.

Důležití jsou také lidé přítomní na vysněné svatbě. Pokud jsou klíčové chybí přátelé nebo příbuzní nebo jsou nahrazeni cizími lidmi.nebo pokud je hostů celkově velmi málo, může to naznačovat spíše symbolický pohřeb než oslavu svazku.

Dalším běžným prvkem, který může naznačovat, že váš sen představuje smrt, je oheň. Pokud během obřadu nebo hostiny se objeví plameny, hoří budova nebo se vznítí oblečení osob., je to klasické znamení, že sen se ve skutečnosti týká ztráty a konce života.

Za prozkoumání stojí také emoce, které během snu cítíte. Pokud během svatby ve snu prožíváte spíše smutek, strach nebo nepříjemné pocity než radost, vaše podvědomí může svatbu používat jako symbolické znázornění odchodu do posmrtného života.

V neposlední řadě, oblékání svatebních šatů ve snu, které se liší od kulturních norem, například že nejsou bílé., může naznačovat, že se blíží velká životní změna v podobě ztráty a konce. Může naznačovat, že končí část vaší identity nebo významný vztah.

Šíření pozitivity 💕

Julianna F.

Filozofie našeho blogu je jednoduchá: myslet ve velkém a pozitivně. Jak jednou řekl Donald Trump: "Stejně budete přemýšlet, tak přemýšlejte ve velkém." Život je příliš krátký na to, abychom ztráceli čas negativními myšlenkami, které nás tíží. Jsme tu proto, abychom do něj vnesli trochu radosti a inspirace s příměsí astrologie, numerologie a rad pro zdravý životní styl. Nebo vlastně čímkoli, co nás napadne! Sledujte nás na Instagram

Více informací

Navigace pro příspěvek