Bezpečnost domova pro seniory: Bezpečnostní rizika, na která je třeba dávat pozor v okolí domu

S přibývajícím věkem může místo, které nazýváme domovem, představovat nečekané nebezpečí. Jednoduché úkony, které jsme kdysi prováděli s lehkostí, se mohou změnit v potenciální bezpečnostní riziko. To platí zejména pro naše starší blízké, protože jejich pohyblivost a fyzická síla se časem snižuje. 

V tomto příspěvku na blogu se blíže zaměříme na bezpečnost domova pro seniory a upozorníme na klíčová místa v domě, kde mohou číhat nebezpečí. Naším cílem je poskytnout proaktivní strategie, jak tato rizika zmírnit a zajistit, aby naši senioři mohli i nadále pohodlně a bezpečně žít ve svých domovech.

Zabezpečení koupelny

Koupelna je sice místem osobní hygieny a péče, ale kvůli kluzkému povrchu a tvrdému vybavení může pro starší osoby často představovat značné riziko. Chcete-li koupelnu učinit bezpečnější, zvažte instalaci vybavení koupelny pro seniory, jako jsou madla a sedátka do sprchy. Tato zařízení poskytují našim blízkým dodatečnou oporu a stabilitu při vstupu a výstupu z vany nebo sprchy. Na mokré povrchy by měly být umístěny také protiskluzové podložky, které zabrání pádům.

Správné osvětlení

Správné osvětlení je zásadním aspektem bezpečnosti domova pro seniory. Nedostatečné osvětlení může vést k chybným krokům a pádům, zejména v noci. Zvažte instalaci noční osvětlení venku, na chodbách, v koupelnách a ložnicích, aby seniory bezpečně vedly, když se potřebují po setmění pohybovat. 

Kromě toho dbejte na to, aby byly vypínače světel snadno přístupné na obou koncích schodiště a u každého vstupu do místnosti. K osvětlení prostor, jakmile do nich někdo vstoupí, může pomoci také použití světel s pohybovým senzorem. Dobře osvětlená domácnost výrazně snižuje riziko nehod starších osob.

Zabezpečení schodiště

Schodiště mohou být pro seniory obzvláště zrádná a hrozí na nich vážná zranění v důsledku pádu. Zabezpečení schodišť je proto důležitým aspektem bezpečnosti domova pro seniory. Začněte tím, že zajistíte, aby schodiště měla po obou stranách pevná zábradlí, která slouží jako opora. Schodišťové stupně by měly být protiskluzové a viditelné, zvažte použití kontrastních pásů na okrajích schodů, které pomohou rozlišit jednotlivé stupně. Zásadní je také udržovat schodiště bez nepořádku, čímž se minimalizuje riziko zakopnutí nebo pádu. A konečně, stejně jako v jiných oblastech, je klíčové vhodné osvětlení. Osvětlení by mělo být dostatečné, aby osvětlovalo celé schodiště, což starším lidem zajistí bezpečnější pohyb po něm.

Pozor v kuchyni

Určitá rizika může představovat i kuchyně, která je dalším místem v domácnosti, kam starší lidé často chodí. Pro zajištění bezpečnosti seniorů je důležité přijmout zvláštní opatření. Začněte uspořádáním předmětů denní potřeby na snadno přístupných místech; cílem je minimalizovat potřebu starších osob sahat vysoko nebo se ohýbat nízko. 

Pokud je nutná stolička, ujistěte se, že je pevná a má zábradlí. Kromě toho by spotřebiče měly mít snadno čitelné číselníky a tlačítka. Je také vhodné přejít na lehčí a snadno uchopitelné nádobí a náčiní, čímž se sníží riziko pádu nebo rozlití. Vždy udržujte podlahu čistou od nepořádku a okamžitě ukliďte všechny rozlité tekutiny, potraviny nebo mastnotu, abyste zabránili uklouznutí a pádu. Důležitým bezpečnostním opatřením v případě nehody může být nouzový vypínač, který vypne všechny spotřebiče najednou. Úpravou těchto aspektů kuchyně můžete vytvořit bezpečnější prostředí pro naše starší blízké.

Pohodlí a bezpečnost v ložnici

Ložnice by měla být útočištěm pro odpočinek, zejména pro seniory, kteří v ní mohou trávit značné množství času. Proto je důležité upřednostnit pohodlí a bezpečnost v tomto prostoru. Pro začátek se ujistěte, že postel je ve vhodné výšce pro snadný přístup, ne příliš vysoko, aby se na ni dalo vylézt, nebo příliš nízko, aby se z ní dalo vstát. Pro ty, kteří mají problémy s pohyblivostí, zvažte zábranu postele pro větší oporu při vstupu a výstupu. 

Odstraňte nebezpečí zakopnutí, například volně položené koberce nebo nepořádek na podlaze. Dbejte na to, aby od postele do koupelny vedla vždy volná cesta, čímž snížíte riziko pádu při nočních výletech. Instalace nočních lampiček navíc může zajistit dostatečné osvětlení pro bezpečnou orientaci. 

Telefon nebo osobní tísňový systém v dosahu postele může být v případě nouze také záchranou. Další úroveň pohodlí a bezpečí může v ložnici zajistit stabilní židle, která slouží k oblékání nebo odpočinku. Těmito kroky můžeme zajistit, aby ložnice zůstala útočištěm našich starších blízkých.

Závěrem lze říci, že řešením potenciálních bezpečnostních rizik a přijetím proaktivních opatření můžeme vytvořit bezpečné prostředí pro naše starší blízké. Každý prostor v domácnosti, od koupelny po ložnici, by měl být pečlivě vyhodnocen a upraven tak, aby vyhovoval jejich potřebám. Těmito jednoduchými úpravami můžeme zajistit, aby naši senioři mohli i nadále žít nezávisle a pohodlně ve svých domovech.

Šíření pozitivity 💕

Julianna F.

Filozofie našeho blogu je jednoduchá: myslet ve velkém a pozitivně. Jak jednou řekl Donald Trump: "Stejně budete přemýšlet, tak přemýšlejte ve velkém." Život je příliš krátký na to, abychom ztráceli čas negativními myšlenkami, které nás tíží. Jsme tu proto, abychom do něj vnesli trochu radosti a inspirace s příměsí astrologie, numerologie a rad pro zdravý životní styl. Nebo vlastně čímkoli, co nás napadne! Sledujte nás na Instagram

Více informací

Navigace pro příspěvek