Číslo životní dráhy 9: Smysl a životní poslání

Každé číslo v sobě nese určitou energii a číslo životní dráhy není výjimkou. Číslo životní dráhy nám napovídá, jakým směrem se budeme v životě ubírat, v čem budeme vynikat, jaké jsou naše slabiny nebo naopak silné stránky. Číslo životní cesty je jedním z nejdůležitějších čísel v numerologii.

life path number 9

Na zjistěte svou životní cestu číslo, začněte sčítat číslice měsíce, dne a roku, dokud nedosáhnete jedné číslice. Pokud máte narozeniny 26. března 1987, je vaše číslo životní dráhy následující 9. Březen je třetí měsíc, takže 3+2+6+1+9+8+7=36. Pak jednoduše sečteme 3+6, což dělá číslo devět.

Vaše životní dráha číslo 9

Devítka je číslo lidskosti, porozumění, soucitu a altruismu. Toto číslo symbolizuje vynalézavost, poctivost, vznešenost, ochotu pomáhat, ale také duchovní sílu, zájem o mystiku a tajemství, filozofii a umění. Číslo devět má velký rituální a magický význam, je to číslo dokončení, moudrosti a analytického porozumění.

Devítka je také číslem univerzální lásky, víry, karmy a vesmírných zákonů. Toto číslo je zasvěceno humanitárním myšlenkám, vysokým ideálům a soucitu. V negativním smyslu může znamenat odloučení, letargii a neschopnost soustředit se nebo koncentrovat.

Pro lidi s životní dráhou číslo 9 není materiální zabezpečení hlavní životní prioritou. Důležitějšími hodnotami jsou pro ně porozumění, přátelství a láska. Jsou to kontemplativní lidé, kterým záleží na pravdě jako hodnotě. Velmi důležitou životní otázkou je pro ně odpovědnost. Tito lidé si obvykle plně neuvědomují hloubku své osobnosti a své moudrosti. Jejich účast, schopnosti a porozumění se plně projeví až ve chvíli, kdy začnou své znalosti a schopnosti předávat druhým. 

Jsou to skvělí učitelé a rádci. Jejich úkolem v životě je naučit se příliš se nevzdávat a najít rovnováhu mezi přijímáním a dáváním. Nejsou typem člověka, který dává a očekává, že za to něco dostane. Často jsou nezištní a snaží se pomáhat druhým, i když je to stojí nějaké ztráty (peníze, čas, energii, pověst).

Lidé s životní dráhou číslo devět mohou dělat prakticky mnoho druhů věcí a zaměstnání, protože jsou obdařeni univerzální energií. Tito lidé jsou nadprůměrní a někdy mají sklon obětovat se pro druhé a příliš se vyčerpávat. Jejich obětavost a tvrdá práce může být pro ně samotné zničující. 

Negativní vlastnosti z těchto lidí s životním číslem devět si mohou být jisti svou přecitlivělostí, osamělostí, napětím, přepracování, sklon k iluzím. Číslo devět obsahuje atributy všech předchozích čísel, je to tedy číslo velkých možností a schopností, ale také zmatku, stresu a chaosu.

Slavní lidé s číslem životní dráhy 9

John Lennon, Matka Tereza, John Brown, Tyra Banks, Jim Carrey, Harrison Ford, Morgan Freeman nebo Sharon Stone.

Šíření pozitivity 💕

Julianna F.

Filozofie našeho blogu je jednoduchá: myslet ve velkém a pozitivně. Jak jednou řekl Donald Trump: "Stejně budete přemýšlet, tak přemýšlejte ve velkém." Život je příliš krátký na to, abychom ztráceli čas negativními myšlenkami, které nás tíží. Jsme tu proto, abychom do něj vnesli trochu radosti a inspirace s příměsí astrologie, numerologie a rad pro zdravý životní styl. Nebo vlastně čímkoli, co nás napadne! Sledujte nás na Instagram

Více informací

Navigace pro příspěvek