Překonání traumatu prostřednictvím odborné léčby: Průvodce v 10 krocích

Nikdy není snadné překonat trauma. Nemůžete se z něj jen tak dostat, i když byste chtěli. Často vás bude pronásledovat v osamění a ovlivní vaše vztahy a kariéru. Někteří lidé, kteří nedokázali vyhledat pomoc, se bohužel uchylují k tomu, že to vzdají. Bylo zaznamenáno mnoho případů sebevražd spojených s traumatickými zážitky.  

Co je trauma? 

Trauma je hluboce stresující nebo znepokojující zážitek, který může mít dopad na duševní a emocionální pohodu člověka. Mohou ho způsobit různé události, například nehody, přírodní katastrofy, násilí nebo zneužívání. Může způsobit řadu fyzických a emocionálních příznaků, včetně úzkosti, deprese, vzpomínek, nespavosti a potíží se soustředěním. 

Pokud jste zažili trauma, je důležité vědět, že nejste sami a že existuje naděje na uzdravení. Odborná léčba může účinně překonat následky traumatu, abyste mohli pokračovat ve svém životě. Můžete se podívat do léčebných zařízení, jako je např. https://jacksonhousecares.com/about-us/locations/la-mesa/. Na pomoc vám přinášíme desetikrokového průvodce překonáním traumatu prostřednictvím odborné léčby: 

1. Vyhledejte kvalifikovaného terapeuta nebo poradce 

Vyhledání kvalifikovaného terapeuta nebo poradce specializujícího se na léčbu traumatu je zásadním krokem k překonání následků traumatu. Profesionální terapeut vyškolený v léčbě založené na důkazech, jako je kognitivně-behaviorální terapie (CBT) nebo kognitivně-behaviorální terapie zaměřená na trauma (TF-CBT), může být neocenitelným zdrojem na vaší cestě k uzdravení. 

Existuje několik způsobů, jak najít kvalifikovaného terapeuta nebo poradce specializujícího se na léčbu traumatu. Můžete požádat o doporučení svého ošetřujícího lékaře, který vám může doporučit terapeuty ve vašem okolí, kteří mají zkušenosti s prací s traumatem. 

Můžete také použít online katalogy a vyhledávače. Mnoho terapeutů má webové stránky, na kterých jsou uvedeny informace o jejich vzdělání, zkušenostech a léčebných postupech. Kromě toho můžete zvážit možnost obrátit se na národní nebo místní organizaci zabývající se duševním zdravím, například na Národní alianci pro duševní nemoci (NAMI) nebo na Úřad pro zneužívání návykových látek a služby duševního zdraví (SAMHSA). Tyto organizace vám mohou poskytnout seznam kvalifikovaných terapeutů ve vašem okolí. 

Je důležité si uvědomit, že nalezení správného terapeuta je osobní proces, který může vyžadovat určitý čas a úsilí. Nebojte se porozhlédnout a vyzkoušet různé terapeuty, dokud nenajdete toho, se kterým se budete cítit dobře a kterému věříte, že vám pomůže překonat vaše trauma. 

2. Vzdělávejte se o traumatu a jeho následcích  

Zásadní význam pro uzdravení může mít poučení o traumatu a jeho následcích. Pochopení toho, jak může trauma ovlivnit vaši mysl a tělo, vám pomůže lépe se vyrovnat s jeho dopady a pracovat na uzdravení. 

Můžete si přečíst knihy a články o traumatu. Mnoho zdrojů vám pomůže dozvědět se více o traumatu a o tom, jak může ovlivnit vaši duševní a emocionální pohodu. Můžete navštěvovat podpůrné skupiny nebo semináře. Mnoho organizací nabízí semináře určené speciálně pro tento účel. Tyto skupiny mohou poskytnout bezpečné a podpůrné prostředí, takže se můžete dozvědět více o traumatu a sdílet své zkušenosti s ostatními, kteří prošli podobnými zážitky. 

Vyhledejte online zdroje; mnoho online zdrojů může poskytnout informace o traumatu a jeho následcích. Mezi renomované zdroje patří Národní institut duševního zdraví (NIMH) a Americká psychologická asociace (APA). 

Nezapomeňte, že k tématu traumatu je třeba přistupovat citlivě a dbát o svou emocionální pohodu, když se o něm dozvíte více. Pokud zjistíte, že je pro vás učení se o traumatu spouštěcí nebo zdrcující, mohou vám pomoci přestávky nebo vyhledání další podpory u terapeuta či jiného důvěryhodného odborníka. 

3. Vytvoření podpůrné sítě  

Podpůrná síť přátel, rodiny a odborníků může být pro uzdravení po prožitém traumatu zásadní. Může poskytnout emocionální a praktickou podporu a pocit spojení a sounáležitosti. 

Užitečné může být také vyhledání mentora. Mentor, který má zkušenosti s řešením podobných problémů, vám může poskytnout vedení a podporu. Mentora můžete najít prostřednictvím organizace nebo programu. 

4. Cvičení péče o sebe  

Péče o vaše fyzické a emocionální potřeby je zásadní pro uzdravení z traumatu. Když je vaše tělo zdravé a v pořádku, vaše mysl ho bude následovat. Pamatujte, že vaše tělo je posvátná nádoba a to, co s ním děláte, bude rezonovat ve všech aspektech vašeho života. 

Začněte s dostatkem spánku. Snažte se spát sedm až devět hodin denně, abyste pomohli svému tělu a mysli zotavit se a zregenerovat. Bylo by také dobré jíst vyváženou a zdravou stravu, která zahrnuje různé druhy ovoce zeleniny a zdroje bílkovin. 

Pravidelná fyzická aktivita, jako je cvičení, může pomoci snížit stres, zlepšit náladu a zlepšit celkovou pohodu. Dělejte si také přestávky a stanovte si hranice. Vyhradit si čas pro sebe a v případě potřeby si udělat přestávku od práce nebo jiných povinností je zásadní. 

Nakonec vyhledávejte příjemné aktivity. Věnujte se činnostem, které vám přinášejí radost a uvolnění, například koníčkům, trávení času s blízkými nebo procházkám v přírodě. To vám může pomoci zvládnout stres a trauma a zlepšit celkovou pohodu. 

5. Naučte se dovednosti zvládání  

Dovednosti zvládání jsou strategie, které vám pomohou zdravě zvládat vaše pocity a reakce. Mohou vám pomoci zvládnout následky traumatu a pomoci vám zvládnout obtížné situace nebo vzpomínky. 

Příklady dovedností pro zvládání problémů: 

 • Hluboké dýchání - Hluboké dýchání spočívá v pomalém, hlubokém nádechu a soustředění se na pocit dechu při jeho vdechování a vydechování. To vám pomůže uvolnit se a zvládnout stres. 
 • Progresivní svalová relaxace - Jedná se o napínání a uvolňování různých svalových skupin v těle, které vám pomohou uvolnit se a snížit napětí. 
 • Techniky všímavosti - To znamená, že se soustředíte na přítomný okamžik a své bezprostřední okolí.  
 • Techniky odvádění pozornosti - Jde o hledání způsobů, jak se zbavit složitých myšlenek nebo pocitů. Příkladem může být čtení knihy, sledování filmu nebo nějaký koníček. 
 • Dovednosti řešení problémů - To znamená rozložit problém na menší části a najít kreativní řešení. To může být užitečné při zvládání stresu a hledání zdravých způsobů, jak se vyrovnat s obtížnými situacemi. 

Je důležité si uvědomit, že dovednosti pro zvládání problémů nejsou univerzálním řešením a že u různých lidí fungují různé strategie. Nalezení dovedností pro zvládání, které vám vyhovují, může vyžadovat určité pokusy a omyly. 

6. Řešení všech základních problémů 

Trauma může často souviset se základními problémy, jako je například deprese, úzkostnebo zneužívání návykových látek. Spolupráce s terapeutem vám může pomoci tyto problémy identifikovat a zdravě řešit. 

Při práci s terapeutem je nutné být otevřený a upřímný. Mluvit o pocitech a zážitcích nemusí být snadné, ale je to nezbytné, abyste z léčby vytěžili co nejvíce. Váš terapeut pravděpodobně vypracuje léčebný plán přizpůsobený vašim potřebám. Je nezbytné tento plán dodržovat a sdělovat mu veškeré obavy nebo potíže, které můžete mít. 

7. Expoziční terapie v praxi 

Expoziční terapie je druh kognitivně-behaviorální terapie (KBT) postupně a systematicky vystavuje jedince tomu, čeho se bojí nebo čemu se vyhýbají, aby snížil jejich úzkost a nepříznivé emocionální reakce. Cílem expoziční terapie je pomoci jedinci naučit se vyrovnat se svým traumatem a zdravě ho zvládat. 

8. Použití vizualizačních technik  

Vizualizace, známá také jako řízená imaginace nebo mentální imaginace, je technika, která spočívá v použití představivosti k vizualizaci určité scény nebo scénáře k dosažení určitého cíle nebo výsledku. Může to být užitečný nástroj pro zvládání úzkosti, stresu a dalších negativních emocí, stejně jako pro zlepšení fyzické výkonnosti a dosažení osobních cílů. 

Zde je několik kroků pro vizualizaci, kterými se můžete řídit:

 • Najděte si klidné a pohodlné místo.
 • Zavřete oči a zhluboka dýchejte, abyste uvolnili tělo i mysl.
 • Začněte si v mysli představovat konkrétní scénu nebo scénář. Může to být místo, kde jste byli, nebo místo, kam byste se rádi dostali. Představte si ji co nejpodrobněji, včetně pohledů, zvuků, vůní a pocitů.
 • Snažte se zapojit co nejvíce smyslů a pokračujte ve vizualizaci scény nebo scénáře. Pokud si například představujete pláž, představte si zvuk vln, vůni slané vody a teplo slunce na kůži.
 • K posílení vizualizace používejte pozitivní afirmace a samomluvu. Pokud si například vizualizujete úspěšný pracovní pohovor, můžete si říct: "Jsem si jistý a připravený na tento pohovor. Dokážu odpovědět na všechny otázky a udělám skvělý dojem." Na pohovoru se můžete setkat s různými odpověďmi.
 • Po vizualizaci se ještě několikrát zhluboka nadechněte a pomalu otevřete oči.

Pravidelné provádění vizualizačních technik jednou až dvakrát denně může být užitečné. S praxí pravděpodobně zjistíte, že vizualizace se časem stane snazší a účinnější.

9. Vyhledejte alternativní terapie  

Kromě tradiční terapie existuje celá řada alternativních léčebných postupů, které mohou být užitečné v procesu hojení. Mezi ně může patřit arteterapie, muzikoterapie a terapie s pomocí zvířat. 

10. Buďte trpěliví a vytrvalí  

Uzdravení z traumatu může být dlouhý a náročný proces. Je nezbytné být trpělivý a vytrvalý a v případě potřeby vyhledat podporu. Pamatujte, že překonat trauma a žít naplněný a smysluplný život je možné.

Pokud se potýkáte s následky traumatu, je nezbytné co nejdříve vyhledat odbornou pomoc. Kvalifikovaný terapeut nebo poradce vám může pomoci rozvinout dovednosti pro zvládání traumatu a pracovat s vašimi pocity a vzpomínkami v bezpečném a podpůrném prostředí. S náležitou podporou se můžete naučit zvládat následky traumatu a posunout se vpřed. 

Závěr 

Překonání traumatu je složitá, ale možná cesta, která vyžaduje trpělivost, vytrvalost a odbornou podporu. První kroky k uzdravení a posunu vpřed můžete učinit vyhledáním kvalifikovaného terapeuta, vzděláváním se o traumatu a jeho následcích, vytvořením podpůrné sítě a nácvikem péče o sebe a dovedností pro zvládání traumatu.  

Pamatujte, že nejste sami a že existuje naděje na uzdravení a růst. S vhodnou podporou a zdroji se můžete naučit zvládat následky traumatu a žít plnohodnotný a smysluplný život.

Šíření pozitivity 💕

Julianna F.

Filozofie našeho blogu je jednoduchá: myslet ve velkém a pozitivně. Jak jednou řekl Donald Trump: "Stejně budete přemýšlet, tak přemýšlejte ve velkém." Život je příliš krátký na to, abychom ztráceli čas negativními myšlenkami, které nás tíží. Jsme tu proto, abychom do něj vnesli trochu radosti a inspirace s příměsí astrologie, numerologie a rad pro zdravý životní styl. Nebo vlastně čímkoli, co nás napadne! Sledujte nás na Instagram

Více informací

Navigace pro příspěvek