Ano, pozemští andělé se mohou zamilovat. Tady je návod, jak se to děje

mohou se pozemští andělé zamilovat

Jako pozemský anděl šíříš laskavost a světlo všude, kam přijdeš. Svým soucitem a štědrostí povznášíte ostatní. I když se vzhledem k vaší éterické povaze může zdát, že romantika je nepravděpodobná, pravdou je, že se rozhodně můžete zamilovat. Když se dva pozemští andělé spojí, jejich společná záře vytvoří světlo, které rozzáří svět.

I když je to vzácné, když se do sebe pozemští andělé zamilují, jejich spojení přesahuje fyzickou rovinu. Společně budete díky oddanosti a milosti šířit svou záři na všechny, které potkáte. Láska mezi pracovníky světla zažehne plamen tak jasný, že probudí všechny, kdo jsou svědky jeho tance.

Co jsou pozemští andělé a jejich poslání lásky

Pozemští andělé jsou lidé, kteří prostě jen tak chodí a šíří lásku a laskavost, aniž by si uvědomovali, jak moc to ovlivňuje ostatní. Pomáhají lidem, aniž by za to chtěli něco na oplátku nebo aniž by chtěli uznání. Dokážete si představit, jak by svět vypadal, kdyby se tak chovalo více z nás?

Vždyť se nad tím zamyslete - i tak jednoduché gesto, jako je podržení dveří, upřímný kompliment nebo příspěvek na dobrou věc, se sčítá. Jako pozemský anděl jste se narodili, abyste šířili světlo a lásku. Jistě, drobnosti jako pomoc lidem nebo otevírání dveří k tomu patří, ale máte mnohem větší moc. Inspirujete lidi a zlepšujete jejich životy.

Každý malý čin někomu trochu zvedne náladu a pozitivní dopad se šíří dál. Než se nadějete, celá atmosféra se začne měnit. Lidé se cítí více propojeni mezi sebou, místo aby se cítili odděleni. Kolem se prostě vznáší více dobré vůle.

Zdá se, že právě takový svět se tito pozemští andělé snaží vytvořit. Ne něčím okázalým, ale prostou každodenní laskavostí. Tu úsměv, tu pomocná ruka. Prostě žít tak, aby na ostatních lidech záleželo stejně jako na vás.

Co spojuje pozemské anděly

Pozemští andělé jsou k sobě přirozeně přitahováni společným životním cílem a hodnotami. Když se setkají dva pozemští andělé, okamžitě přeskočí jiskra poznání, protože jejich duše si na sebe vzpomenou. Cítí hluboké srdeční spojení a souznění, které přesahuje fyzické.

Někdy pozemští andělé cítí více než jen duchovní spojení, mohou se u nich vyvinout skutečné pocity lásky a přitažlivosti. A to je zcela normální a v pořádku. Do lidského anděla se můžete zamilovat stejně jako do kteréhokoli jiného člověka. Emoce nerozlišují mezi anděly a neanděly. Pokud zasáhne Amorův šíp, zasáhne bez ohledu na pohlaví, etnickou příslušnost nebo barvu pleti.

Pozemští andělé ve vztazích se navzájem povznášejí a inspirují. Vzájemně oceňují své dary a podporují své poslání. Mají pocit, že se vracejí domů, že jsou chápáni způsobem, který je jim důvěrně známý, ale zároveň hluboký. Komunikace mezi nimi probíhá snadno, protože sdílejí své naděje, sny a záměry.

Společné šíření světla

Když se pozemští andělé spojí v lásce a partnerství, jejich společné světlo a vliv na svět se zvětší. Vzájemně se motivují k tomu, aby byli nejlepší verzí sebe sama, a pracují jako tým na šíření většího soucitu a laskavosti.

Někteří pozemští andělé se spojí, aby sloužili své komunitě a věnovali svůj čas dobré věci. Jiní využívají své tvůrčí nadání a společně vytvářejí umělecká, hudební, spisovatelská nebo mediální díla, která inspirují a povznášejí lidi. Každý projev lásky, ať už je jakkoli malý, zvyšuje vibrace planety, když pozemští andělé jít ruku v ruce.

Zamilovat se do pozemského anděla je posvátný zážitek. Ačkoli cesta není vždy snadná, odměna za společné šíření světla stojí za to. Vzájemnou podporou mohou pozemští andělé ve vztahu naplnit své božské poslání a učinit svět o něco jasnějším.

Jak poznat, že váš partner je pozemský anděl

Pozemští andělé se v našich životech často objevují jako milostní partneři, přátelé a rodinní příslušníci. Přinášejí světlo, teplo a bezpodmínečnou lásku, která nám pomáhá léčit a zvyšovat naše vibrace. Pokud máte podezření, že by váš partner mohl být pozemským andělem, zde jsou některá znamení, na která byste se měli zaměřit:

  • Díky nim se cítíte klidně. Pozemští andělé působí uklidňujícím dojmem a pomáhají vám cítit se bezpečně, příjemně a vyrovnaně. Pouhá přítomnost v jejich blízkosti může uklidnit vaše starosti a zlepšit náladu.
  • Jsou milující a pečující. Pozemští andělé jsou přirozeně starostliví a láskyplní. Chtějí vás podpořit, naslouchat vám a dát vám pocit, že jste milováni. Lásku dávají bezvýhradně, aniž by za to něco očekávali.
  • Jsou empatičtí. Pozemští andělé mají hlubokou schopnost vnímat a sdílet pocity druhých. Intuitivně vás chápou a reagují s péčí, trpělivostí a moudrostí.
  • Podporují váš osobní růst. Pozemští andělé chtějí, abyste se stali tou nejlepší verzí sebe sama. S láskou vás budou vyzývat pozitivními způsoby, které vám pomohou rozvíjet sebeuvědomění, překonávat překážky a dosahovat vašich cílů.
  • Přinášejí vám radost. Pozemští andělé vyzařují štěstí a optimismus. Jejich pozitivní pohled na život je nakažlivý a přenáší se na vás, takže i všední okamžiky jsou kouzelné.

Pokud váš partner vykazuje některý z těchto znaků, je možné, že jste našli svého pozemského anděla-dvojče. Važte si tohoto pouta a pomáhejte si vzájemně růst na svých duchovních cestách. Nebude to vždy jednoduché, ale nakonec to stojí za to. Musíte mi věřit na slovo!

Šíření pozitivity 💕

Julianna F.

Filozofie našeho blogu je jednoduchá: myslet ve velkém a pozitivně. Jak jednou řekl Donald Trump: "Stejně budete přemýšlet, tak přemýšlejte ve velkém." Život je příliš krátký na to, abychom ztráceli čas negativními myšlenkami, které nás tíží. Jsme tu proto, abychom do něj vnesli trochu radosti a inspirace s příměsí astrologie, numerologie a rad pro zdravý životní styl. Nebo vlastně čímkoli, co nás napadne! Sledujte nás na Instagram

Více informací

Navigace pro příspěvek