44 krásných afirmací pro smutek a jeho překonávání

afirmace pro překonání zármutku

Smutek je univerzální zkušenost, která se v určitém okamžiku života dotkne každého z nás. Ať už jde o ztrátu milované osoby nebo milovaného domácího mazlíčka, konec vztahu nebo rozbití snu, bolest může být někdy příliš těžká na to, abyste ji unesli a zvládli. Uprostřed temnoty však vždy existuje naděje. 

Afirmace, mocná prohlášení o pozitivitě a víře v sebe sama, mohou v těchto náročných obdobích sloužit jako vodítko. V tomto článku jsme pro vás vybrali 44 krásných afirmací, které jsou speciálně navrženy tak, aby vám pomohly projít složitou cestou smutku a najít útěchu při jeho překonávání. Tyto afirmace nejsou jen prázdná slova; jsou to nástroje, které vám mohou pomoci pěstovat odolnost, přijmout uzdravení a znovu objevit sílu ve vás.

Afirmace pro překonání zármutku

 • Jsem schopen se ze svého zármutku dostat dál a uzdravit své srdce.
 • Ctím své emoce a dovolím si je plně prožívat.
 • Zbavuji se viny nebo obviňování, které v sobě nesu, a odpouštím si.
 • Každým dnem jsem silnější a odolnější tváří v tvář zármutku.
 • Rozhodl jsem se soustředit na šťastné vzpomínky, které jsem sdílel se svým milovaným.
 • Jsem obklopen láskou a podporou těch, kterým na mně záleží.
 • Zasloužím si klid a štěstí, a to i ve chvílích smutku.
 • Mohu si vzít čas, který potřebuji k uzdravení a zpracování svých emocí.
 • Nejsem ve svém zármutku sama, jsou tu další, kteří mi rozumí a soucítí se mnou.
 • Jsem otevřený přijímat útěchu a útěchu od těch, kteří ji nabízejí.
 • Uznávám bolest, ale také krásu a radost, které v životě stále existují.
 • Duch mého milovaného ve mně žije dál, vede mě a inspiruje.
 • Rozhodl jsem se uctít památku svého milovaného tím, že budu žít naplněný život.
 • Můj zármutek mě neurčuje; je součástí mé cesty, ale neovlivňuje mou budoucnost.
 • Mám sílu čelit každému dni s odvahou a odolností.
 • Zbavuji se všech negativních vazeb ke svému zármutku a přijímám proces uzdravování.
 • Je mi dovoleno najít uprostřed smutku chvíle štěstí a smíchu.
 • Jsem vděčná za čas, který jsem strávila se svou milovanou osobou, a za lekce, které mi dala.
 • Tvořím novou kapitolu svého života, která je plná naděje a uzdravení.
 • Věřím, že čas zahojí mé rány a přiblíží mě k míru.
 • Rozhodl jsem se soustředit na přítomný okamžik a nacházet radost v maličkostech.
 • Jsem hoden lásky, štěstí a zářivé budoucnosti.
afirmace pro smutek
 • Přijímám, že zármutek je přirozenou součástí života, a nechávám se jím plně provázet.
 • Jsem odolný a mám sílu obnovit svůj život po ztrátě.
 • Na této cestě za uzdravením se věnuji péči o sebe a upřednostňuji svou pohodu.
 • Jsem obklopen podpůrnou komunitou, která mě v těžkých chvílích povzbuzuje.
 • Dávám si svolení opustit to, co mi už v mém zármutku neslouží.
 • Jsem otevřený přijímat a dávat lásku, a to i ve chvílích smutku.
 • Mám odvahu vyhledat v případě potřeby odbornou pomoc, a to je známka síly.
 • Věřím procesu truchlení a věřím, že znovu najdu smysl a cíl.
 • Mohu požádat o pomoc a opřít se o druhé, když potřebuji podporu.
 • Rozhodl jsem se naplnit své dny činnostmi, které mi přinášejí radost a smysl.
 • Mám moc přeměnit svou bolest v růst a odolnost.
 • Díky svému zármutku se učím cenným lekcím o životě, lásce a ztrátě.
 • Jsem odolný a schopný znovu vybudovat svůj život po ztrátě.
 • Jsem obklopen milujícím a soucitným vesmírem, který mě podporuje.
 • Mám dovoleno dělat přestávky a odpočívat, když potřebuji dobít emocionální energii.
 • Jsem napojen na věčný koloběh života a energie mého milovaného žije dál.
 • Věřím ve svou vlastní schopnost uzdravit se a najít v sobě klid.
 • Zbavuji se jakýchkoli očekávání nebo časových plánů pro svůj proces uzdravování a přijímám tuto cestu.
 • Mám sílu čelit výzvám zármutku s milostí a odolností.
 • Přežila jsem a můj příběh o uzdravení bude inspirací pro ostatní.
 • Jsem vděčná za podporu a lásku, které se mi dostává od mého okolí.
 • Rozhodl jsem se přijmout život s otevřeným srdcem a vědět, že v něm najdu lásku a radost.

Zvykněte si recitovat tyto afirmace alespoň dvakrát denně nebo kdykoli se vám to bude hodit. Pamatujte, že klíčem k jejich účinnosti je vaše víra v obě afirmace. a sebe spíše než počet jejich opakování.

Šíření pozitivity 💕

Julianna F.

Filozofie našeho blogu je jednoduchá: myslet ve velkém a pozitivně. Jak jednou řekl Donald Trump: "Stejně budete přemýšlet, tak přemýšlejte ve velkém." Život je příliš krátký na to, abychom ztráceli čas negativními myšlenkami, které nás tíží. Jsme tu proto, abychom do něj vnesli trochu radosti a inspirace s příměsí astrologie, numerologie a rad pro zdravý životní styl. Nebo vlastně čímkoli, co nás napadne! Sledujte nás na Instagram

15 mocných afirmací, které změní váš život v roce 2020

Pozitivní afirmace jsou jednou z nejčastěji používaných technik, jak účinně naprogramovat podvědomí a formovat pozitivní myšlenky. Jedná se o pozitivní výroky, které by ve vás měly vyvolat dobrý pocit a odpovídat tomu, co skutečně chcete ve svém životě zažít a vytvořit. Mnozí z nás si pletou (novoroční) předsevzetí s..

Více informací

Navigace pro příspěvek