6 důvodů, proč vyzkoušet regresní terapii minulého života

Regrese do minulých životů je založena na principu reinkarnace a na tom, že každá duše již dříve existovala a bude žít i v dalších životech. Setkali jste se někdy s někým novým a měli jste pocit, že jste se s ním už někdy setkali? 

Na tuto a mnoho dalších otázek vám může odpovědět regresní terapie z minulých životů. Přečtěte si tento článek, abyste se o tomto konceptu dozvěděli více a zjistili, proč stojí za to ho vyzkoušet. 

Co je regresní terapie minulých životů?

Regresní terapie minulých životů vytváří spojení mezi minulostí a přítomností. Umožňuje lidem nahlédnout do jejich dřívějších životů. Tato metoda využívá hypnoterapii, která bere jedince na cestu časem a umožňuje přístup do historie tím, že obnovuje vzpomínky, které byly pohřbeny v jejich podvědomí. 

Během sezení vede terapeut jedince v hypnotickém stavu cestou minulého života nebo dřívějších dob. Každý minulý život prožijete v hlubokém meditativním stavu. Můžete je vnímat jako film přehrávající se na celé obrazovce. 

Může se také projevit jako silný pocit poznání nebo uvědomění si určité události. Často jste hlavní postavou svého příběhu z minulého života, což může vyvolat silné emoce a pocity. Pokud se chcete naučit, jak tuto terapii provádět sami, můžete vyzkoušet např. regrese minulého života online kurzy. 

Regresní terapie minulých životů se ukázala jako účinný způsob, jak mohou jednotlivci prožít osobní růst a uzdravení. Hypnoterapeut vám nemusí vyprávět o vašem minulém životě jako při věšteckém čtení. Místo toho vás provede cestou vzpomínání a navracení se ke vzpomínkám, které si sami vybavíte. 

Proč byste měli vyzkoušet regresní terapii minulých životů?

Níže jsou uvedeny způsoby, jak zjistit, zda potřebujete regresní terapii minulých životů, a proč byste ji měli vyzkoušet.

1. Znovu se spojte s minulými zážitky

Regrese minulých životů vám může pomoci oživit vzpomínky z minulosti a znovu se s nimi spojit. Může jít o nádherné zážitky s blízkými v minulosti nebo o vhled do detailů minulých událostí, které by mohly být poučné nebo informativní, ale výrazně by ovlivnily kvalitu vašeho současného života. Pokud cítíte potřebu vrátit se v čase, může pro vás být nejlepší vyzkoušet regresi do minulého života.

2. Spojte rozptýlené body

Zdá se, že mnoha věcem nerozumíte. Někteří jedinci se cítí k někomu neobvykle přitahováni. Jiní se ocitají pevně připoutáni nebo spojeni s nějakým místem. Tyto neobvyklé pocity vám mohou připadat záhadné a matoucí. 

Některá z těchto tajemství však lze odhalit pomocí regrese minulých životů. Předpokládejme, že máte neustálé neobvyklé pocity vůči určitým lidem nebo místům. V takovém případě vám může regresní terapie z minulých životů pomoci poskytnout některé odpovědi a objasnění.

3. Prozkoumejte zážitky spřízněných duší

Přemýšleli jste někdy o tom, proč jste po seznámení měli pocit, že jste pro sebe jako stvořeni? Nebo jste měli pocit, že jste se potkali už dříve? Mohlo by to být tím, že jste v minulých životech byli sourozenci nebo páry. Někdy si někteří lidé prostě padnou do oka a vy nechápete proč. 

Regresní terapie do minulosti vám pomůže prozkoumat váš minulý život a zjistit jeho souvislost se současným prožíváním spřízněné duše. Tato terapie vám dokonce může pomoci rozpoznat vaše spřízněné duše, který nemusí být daleko od vás.

4. Identifikace zdrojů tělesných potíží

Někteří lidé trpí fyzickými potížemi, které se vymykají vysvětlení. Někdy se může jednat o pozůstatky nebo následky minulých životních zkušeností. Dokud si jedinec tuto skutečnost neuvědomuje, může být jeho uzdravení nemožné nebo obtížné. 

Regrese do minulých životů má zásadní význam pro identifikaci tělesných potíží a jejich vysledování zpět k okolnostem nebo zkušenostem z minulých životů. Tato terapie vám také může poskytnout náhled na možná řešení problému, která vás mohou zcela zbavit potíží v současném i následujících životech. 

Pokud si nevíte rady s příčinou nemoci, kterou trpíte, regrese z minulých životů vám může poskytnout odpovědi, které hledáte.

5. Prozkoumejte zdroje nevyřešených emocí

Jednotlivci mají určité silné pocity nebo přesvědčení, které je ovlivňují. Někteří mají strach, který nedokážou vysvětlit, například strach z vody, ohně nebo výšek. Někteří jedinci mají například záblesky vzpomínek, když se ponoří do bazénu a mají pocit, že se utopí. 

Některé z těchto strachů, emocí nebo přesvědčení jsou nevysvětlitelné a nelze je vysledovat v jejich současném životě. Tyto emoce se mohly zformovat a přenést z jejich minulých zkušeností do současného života. Regrese minulých životů pomáhá vnést do takových situací jasno a umožňuje jednotlivcům lépe zvládat své emoce.

6. Poučte se z minulých zkušeností

Cestování do minulosti vám pomůže uvědomit si chyby a ocenit poučení z těchto zkušeností. Jako byste měli možnost zjistit, co jste v minulosti mohli udělat lépe. Přijetí těchto lekcí by vám umožnilo překonat tyto problémy a užívat si kvalitnějšího života v současném životě.

Další informace o regresní terapii v minulém životě

  • Nejedná se o techniku Voodoo

Je důležité si uvědomit, že tato metoda není voodoo technikou založenou na čarodějnictví nebo něčem nadpřirozeném. Je zakotvena na základním principu, že naše minulost ovlivňuje přítomnost a naše přítomnost určuje budoucnost.

  • Jedinec si je plně vědom 

Je mylná představa, že člověk v hypnotickém stavu nevnímá, co se kolem něj děje. Naopak, takový člověk si plně uvědomuje, co se děje. Rovněž veškeré informace sdělované během sezení jsou vázány doložka o důvěrnosti které terapeuti dodržují.

  • Není možné uvíznout v minulosti

Při hypnoterapeutickém sezení není možné uvíznout v minulosti a vracet se k zážitkům z minulých životů. Vzhledem k tomu, že si jedinec plně uvědomuje, co se kolem něj děje, má nad tím naprostou kontrolu. Pokud chce, může snadno přestat tím, že jednoduše otevře oči, a tím přeruší meditační stav.

  • Žádné vedlejší účinky

Regresní terapie minulých životů nemá žádné známé vedlejší účinky, ale nabízí několik výhod. Za prvé, stav hypnózy pomáhá navodit uvolněný stav mysli jedince.

Závěr

Vaše minulost je úzce spojena s vaší přítomností a vaše přítomnost vypovídá mnohé o vaší budoucnosti. Regresní terapie minulých životů vám pomůže vyřešit vzorce chování a nežádoucí vlastnosti, uzdravit nemoci, snížit strach a zlepšit pochopení vašeho životního cíle. Možná, že odpovědi, které upřímně hledáte, se nacházejí ve vašem minulém životě.

Šíření pozitivity 💕

Julianna F.

Filozofie našeho blogu je jednoduchá: myslet ve velkém a pozitivně. Jak jednou řekl Donald Trump: "Stejně budete přemýšlet, tak přemýšlejte ve velkém." Život je příliš krátký na to, abychom ztráceli čas negativními myšlenkami, které nás tíží. Jsme tu proto, abychom do něj vnesli trochu radosti a inspirace s příměsí astrologie, numerologie a rad pro zdravý životní styl. Nebo vlastně čímkoli, co nás napadne! Sledujte nás na Instagram

Jak se zbavit minulosti a minulých bolestí

sotva víš, co budeš dělat zítra nebo v nadcházejícím létě, ale pamatuješ si všechno ze své minulosti. Stále vyprávíte, jaké to bylo, vzpomínáte, kde jste byli, s kým, a přitom ztrácíte schopnost užívat si právě tento přítomný okamžik. Není na čase začít žít svůj život teď a tady?

5 příznaků duchovního probuzení

Duchovní probuzení je něco, po čem mnozí touží. Stručně řečeno, duchovní probuzení znamená, že se dostanete do souladu sami se sebou a s vesmírem, ale někdy může být složité zjistit, zda právě prožíváte duchovní probuzení. Napadlo vás někdy, že byste mohli prožívat duchovní probuzení? Nebo jste přemýšleli o příznacích a..

Více informací

Navigace pro příspěvek